เผย 3 ร าศีปังมากด วงเฮงรอบด้าน ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

“หมอช้าง” เปิ ดดวงเดือนมิถุนายนทั้ง 12 ร าศี เผย 3 ร าศีปังมากด วงเฮงรอบด้ าน

งานเด่น เงิ นปัง พร้อมเตือน 1 ร าศีต้องระวังเรื่องงาน เช็ คเลย!

“หมอช้าง” ทศพร ศรีตุล า หมอดูชื่อดัง เปิ ดด วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2565 ผ่ านร ายการ แฉ โดยระบุว่า

ร าศีที่ดวงเฮงรอบด้ าน ได้แก่

คนที่เกิ ดในร าศีพฤษภ (15 พฤษภาค ม-14 มิถุนายน)

โดยจะมีดวงดาวศุกร์กับดาวพุธโคจรมาอยู่ร่วมกัน เป็นคู่ธาตุน้ำและเป็นดว งดาวที่ให้ผลดีในเรื่องของการงาน เงิ นทอง และความรัก

คนที่เกิ ดในร าศีมีน (15 มีนาค ม-13 เมษายน)

จะเฮงทั้งเรื่องการงานและการเงิ น

คนที่เกิ ดในร าศีสิงห์ (17 สิงหาค ม – 16 กันย ายน)

จะพ้นเคร าะห์เรื่องสุขภาพ มีโ ชคล าภ และงานดีขึ้น