ความเชื่ อโบร าณ 8 อย่ างห้ามทำในเวล ากล างคืน

คนเฒ่าเตือนมา “ย ามวิกาล” ห้ามทำ 8 อย่ างในเวล ากล างคืน

1. เคาะจานข้าวเวล าอาหารเย็น จะมีแขกที่มองไม่เห็นมาเยือน

หากคุณจะมาแสดงอารมณ์ศิลปินในตอนรับประทานอาหาร บอกเลยนะว่าห้ ามเค าะจานข้าวเด็ดขาด

เพร าะตามคำโบร าณเชื่ อว่าเป็นการเรียกภูตผีวิญญาณที่พเนจร ออกมาแย่งข้าวแย่งอาหารของเร ากิน

เพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่า เวล าที่เร าไหว้คนที่จากไป หรือว่าในวันสำคัญ

เร าจะจัดชุดสำหรับพวกผีไม่มีญาติและทำพิธีเรียกเขามากินโดยการเค าะ

การเค าะถ้วยชามนั้นเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการเรียก การเชิญ ให้สิ่งที่เร ามองไม่เห็นมากิน

ดังนั้นแล้วผู้ใหญ่จึงถือมาก ห้ ามให้ลู กหล านเค าะจานช ามเวล ากินข้าวเด็ดขาด

2. กล างคืนห้ ามกวาดบ้ าน

เพร าะเชื่ อว่าจะเป็นการกวาดเ งินกวาดทอง หรือโช คล าภ บุญบ ารมีที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้าออกไปหมด

ซึ่งอาจเป็นได้ว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ บ้ านเรือนตอนกล างคืนจะมืดมาก การกวาดบ้ านตอนกล างคืนจึงไม่ปลอดภัย

จะนอนอยู่แล้ว ไม่ต้องมาเป็นแ ม่บ้ านแ ม่เรือนตอนนี้ก็ได้

3. เตียงนอนต้องระวังอย่ าตั้งเตียงนอน โดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับห้องน้ำ

อย่ าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับห้องน้ำ เพราะจะทำให้โช คล าภหนีหา ย

และอย่ าตั้งเตียงนอนโดยหันปล ายเตียงตรงกับประตูทางเข้าพอดี เพร าะจะทำให้ฝันร้ าย

หลับไม่สนิท ผีอำอาจจะมาเยือน และบ างคนมีความเชื่ อว่าถ้านอนเตียงกว้างๆ คนเดียว

อาจมีใครมานอนด้วยข้างๆ จึงเอาหมอน หรือตุ๊กตามาวางให้เต็มเตียงก็มี

4. ห้ ามตัดเล็บตอนกล างคืน เร าเตือนแล้วนะ

วิญ ญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุข เพร าะสมัยก่อนการตัดเล็บจะใช้มีดเจียนหมาก หรือมีดเล็กๆ

จึงห้ ามตัดเล็บในเวล ากล างคืน เพร าะอาจจะเป็นอันตร าย และเชื่ อว่าอาจจะถูกพลังงานบ างอย่ างทำให้เร าตัดเล็บไปโดนเนื้อได้นะเออ

5. เสี ยงเรียกจากไหน อย่ าตอบรับเชียวนะ

กล างคืนถ้าได้ยินเสียงร้องทัก หรือเสียงแปลกๆ ทั้งที่เร าก็อยู่คนเดียว ห้ ามขานรับเด็ ดข าด!

เพร าะเชื่ อว่าเป็นเสียงของด วงวิญญาณอาจจะมาหลอนมาหลอก หรือเป็นการเชิญวิญญ าณเข้าบ้ าน

ก็ทำเป็นหูแว่วไปเองดีกว่า หรือแก้ปั ญหาด้วยการเปิ เพลงดังๆ ดูหนังไปเลย

6. กลิ่นธูป ใครมาจุดไว้

ตอนกล างคืนถ้าได้กลิ่นธูปลอยมา คนโบร าณเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของญา ติสนิทภายในครอบครัวมาหา

แต่บ างทีอาจเป็นกลิ่นเที ยนหอม อโรม่า หรือกำย านที่แ ม่จุดไว้เพื่อให้นอนหลับสบ ายก็ได้นะ

7. กระจก ทำไมส่องแล้วไม่ได้เห็นแค่เร า

โบร าณว่าห้ามส่องกระจกในตอนกล างคืน คืนนี้ที่นี้หมายความว่าหลังเที่ยงคืน และที่ห้ ามส่งนั้นเป็นผู้ว่าคำโบร าณนั้น

มีความเ ชื่อเกี่ยวกับเงาสะท้อน เพร าะในช่วงระยะเวล าหลังเที่ยงคืน เชื่ อกันว่า มีภูตผีวิ ญญาณออกมาจากกระจก

หากเร าส่องกระจกในตอนกล างคืน และหวีผม จะเหมือนเป็นการลบหลู่ อาจเจอดีก็เป็นได้

8. ขื่อบ้ าน อย่ าริอาจไปนอน

โบร าณท่ านว่าไว้ อย่ า ไปนอนตรงขื่อบ้ าน ซึ่งขื่อบ้า นก็คือไม้เครื่องบนที่ยึดเส าด้านขวาง ซึ่งรับน้ำหนักมาก

ถ้าใครไปนอนอยู่บริเว ณนี้จะนอนไม่เป็นสุข หลับไม่สนิท เพร าะอาจถูกผีสิ งตอนไหนก็ได้

ที่อื่นให้นอนมีตั้งเยอะ เลือกทำเลให้ดีกว่านี้นะ