เลือกใบไม้ที่ชอบ 1 ใบ

เลือกใบไม้ที่ชอบ 1 ใบ บ่งบอกถึงเบื้องลึกจิตใจแท้ๆได้

วันนี้ทางเพจเร ามีอะไรมาให้เพื่อนได้เล่น แต่ต้องสัญญากับเร าก่อนว่า ถ้าหากตรงมากกว่าครึ่งนึง

ขอให้เก็บไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะ จะได้รู้ว่า ลักษณะใบไม้ไหนที่เพื่อนชอบ จะได้รู้ตัวตนที่แท้จริง

1 ใบไม้ที่ 1

หากคุณเป็นคนที่เลือกใบไม้ใบที่ 1 นั่นเป็นการบ่งบอกว่าคนนั้นเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำ รักในการกระทำของตัวเองมากที่สุด

ไม่ชอบให้ใครมาพ ย า ย ามเอาเปรียบตัวเองได้ ไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่งเกินหน้าเกินต า เป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา

แค่ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตนเองในบ างครั้ง คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว สำหรับในเรื่องของการทำมาหากินนั้น

คุณเป็นคนขยัน แต่มักจะเจอกับอุปสรรคปัญ หามากมายในชีวิต

2 ใบไม้ที่ 2

ใบไม้ใบที่ 2 ใบไม้นี้ บ่งบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมากกว่าอดีตและอนาคต เป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้ไม่เรื่องมาก

คุณมักจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการวางแผน รู้ว่าอะไรควรไม่ควร รับรู้ถึงความรู้สึกฝ่ายตรงข้ ามได้เป็นอย่ างดี

และแน่นอนว่าการพูดและการกระทำของคุณ คนรอบข้างมักจะเชื่ อใจและให้ความไว้วางใจมากที่สุด

ความรักของคุณนั้นมากจะเป็นรักเดียวใจเดียว เป็นคนที่เชื่ อในรักที่มีความซื่อสัตย์เสมอ สำหรับในเรื่องของการทำมาหากิน

คุณเป็นคนหนึ่งที่ขยันมาก ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค และแน่นอนว่าด้วยความอบอุ่นไม่ยอมแพ้ใคร ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

3 ใบไม้ที่ 3

หากคุณเป็นคนที่เลือกใบไม้ใบที่ 3 ใบไม้เป็นเเฉกๆสีเหลืองบนเขียว นั่นบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่รักในความเป็นธรรมชาติ

เป็นคนที่อยู่ในสิ่งที่เป็นกล าง ไม่มากไปไม่น้อยเกินไป เชื่ อในปัจจุบันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่ าง รักในการกระทำของตนเอง

มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต คุณเป็นคนที่มีความสามารถ เป็นคนที่เก่ง เหมาะกับการเป็นผู้นำ

แต่มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ ในเรื่องของความรัก ลักษณะตัวตนภายนอกของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้

แต่ถ้าหากใครได้เรียนรู้ และรู้จักตัวตนของคนจริงๆจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่เวล ารักใครสักคนนึง

จะยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอ ย่ างให้ด้วยความชาญฉล าด

4 ใบไม้ที่ 4

หากคุณเป็นคนที่ ใบไม้ใบที่ 4 บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มองถึงอนาคตเป็นหลัก ไม่ชอบจมอยู่กับอดีต

ชอบในการกระทำของตนเองที่มีความซื่อสัตย์อยู่เสมอ คุณเป็นคนเด็ดเดี่ยว ตรงไปตรงมา กล้าพูดกล้าทำ

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เวล าทำอะไรสักอ ย่ างนึงมักจะมองถึงอนาคตและความเป็นไปมากที่สุด

สำหรับในเรื่องของความรักแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้บ้ าง เป็นคนที่ไม่ชอบยึดติดกับอะไรมากนัก

ความเจ้าชู้ของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่รักใครหล ายคน แต่เป็นการเจ้าชู้แค่การแสดงออกเท่านั้น

ในเรื่องของการใช้ชีวิต คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ จึงทำให้คุณมีวาสนาช่วยตลอดทุกครั้งไป