มีเณฑ์ได้ล าภลอยจากการเสี่ ยงโ ชค

แค่ชื่อก็บอกแล้วว่า ‘ด วงดีมีโช คล าภ’ มาทั้ง ‘ ดี’ มาทั้ง ‘โช ค’

ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะมีชาว ร าศีไหนบ้ างที่จะด วงดีมีเณฑ์ได้ล าภลอยจากการเสี่ ยงโ ชคมากที่สุด

มาเช็ กด วงโช คล าภไปพร้อมกับ อ.สมศักดิ์ กันเลย

ร าศีพฤษภ

การเ งิน ยกชุดยกทีมร่วมใจกันถึงจะไปถึงความสำเร็จที่ว่าๆกัน

ลุยเดี่ยวเชื่ อฝีมือตนเองก็ล้มระเนระนาดเสียของเปล่ าๆ

พี่น้องพร้อมใจคนละไม้คนละมืองานง่ายเลยขอบอก

งานจบรับตังค์ครบครันกันทุกคน

ความโช คดี งานที่ได้รับมาทำได้ดีมีผลถึงวันข้างหน้าต่อเนื่อง

เรื่องเงิ นเป็นผลพลอยได้ที่ไม่ธรรมดารับกันเต็มๆมืออีกแล้ว

และโช คซื้อเสี่ ยงสล ากร างวัล คนขายมีสำเนียงต่างภาษากับตัวเร าเสี่ ยงไว้โช คดี

เลขนำโช ค 9 3 5

ระดั บความโ ชคดี 10

ร าศีมีน

การเงิ น ในช่วงนี้ร ายได้รู้สึกว่าจะไม่น้อยกว่าเดิม ก็พอจะอุ่นใจได้ถึงแ ม้ร ายจ่ายจะเท่าเดิม

ก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกเยอะเลย แบบนี้ก็ก้าวเดินหน้าทำงาน รับทรั พย์กันสม่ำเสมอให้รู้กันไปซิว่าจะร วยไม่เป็น

ความโ ชคดี จะเป็นโช คของคุณสุภาพสตรีที่เงิ นไม่ข าดมือ มีเพิ่มเติมก่อนจะพร่องน้อยลงไป

ดว งดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วหล่ะคุณ และ โช คซื้อเสี่ยงสล ากร างวัล คุณน้องผู้หญิงขายสล ากร างวัลเสี่ยงไว้รับโช คดี

เลขนำโช ค 2 4 5

ระดั บความโช คดี 10