เหนือตอนบนตกหนัก เตือน 4 จว.ระวังอันตร าย

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้

ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ภาคกล างตอนล่ าง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง

แต่ยังคงมีฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือตอนบน

ขอให้ประชาช นบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

.

.

ขอบคุณข้อมูล thairath