รู้หรือยัง ท่ากำมือของคุณ สื่อถึงนิสัยเบื้องลึกได้

ท่ากำมือของคุณ สื่อถึงนิสัยเบื้องลึกได้

คนเร าแต่ละคน แตกต่ างกัน และความที่ไม่เหมือนกันนี่แหละ สามารถบอกถึงนิสัยแต่ละคนได้อย่ างเช่น

ท่ากำมือ ที่คุณชอบทำมา 1 ท่า มันสามารถที่จะบอ กนิสัยที่เเท้ของคุณได้เลยทีเดียว

1.นิ้วโป้ง อยู่บนนิ้วกล าง

ภายนอก เป็นคนที่ใจดี มีความสนุกสนานเฮฮา เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ชอบให้คนอื่นชื่นชม ไม่ชอบการประจบ

ไม่ชอบออกหน้าออกต าและเป็นคนที่มีความสามารถ แค่ไม่ค่อยนำออกมาให้คนอื่นได้รู้เท่านั้น ลึกๆ แล้วเป็นคนที่ง่ายๆ อะไรก็ได้

และในที่นี้หมายถึงว่า จะต้องเป็นสิ่งที่คุณไม่เ สียผลประโยช น์ด้วยนะเออบุคลิกภายใน

เป็นคนที่กลั วการเปลี่ยนแปลงมาก เป็นคนที่ชอบหวังอะไรที่เกินความจริง ชอบอะไรให ม่ๆ

หรือที่แปลกๆ ที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน คุณเป็นคนที่อ่อนโยน เพียงแค่ชอบทำตัวให้เป็นคนที่เข้มเเข็ง

เพื่อปกปิดความรู้สึกภายในใจความรัก เป็นคนที่ชอบตกหลุมรักคนอื่นก่อน และก็ผิ ดหวังมาตลอด

คุณมักจะเป็นคนที่ชอบเ เอบมองแ อบศึกษาพฤติกร ร มของอีกฝ่าย เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้ารุ กเป็นเช่ นนี้มาตลอด

และก็โดนอีกฝ่ายนึงเ เย่งไปลองเปลี่ยนพฤติกร ร มดู แล้วจะได้รักดีๆ ตอบกลับมาแน่นอน

2. นิ้วโป้ง อยู่ข้างใต้

ภายนอก ดูเหมือนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนอ่อนไหว บ่อยครั้งที่ตัวคุณเองไม่ค่อยอย ากจะเผ ยให้ใครได้รู้จัก

เป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกไว้ ไม่ให้ใครรู้ คุณอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนไม่มาก

แต่เป็นเพื่อนแท้ คุณภาพแน่นอน คุยกันได้ทุกเรื่อง หากใครได้รู้จักคุณ โดยที่ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริง

บอ กเลยว่ามันคนละขั้วภายใน คุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักสงบ เบื่ อมากในเรื่องของความขั ดเ เย้ง วุ่นวาย บ างครั้งคุณโมโห

คุณจะเก็บมันไว้คนเดียวไม่พูดมันออกไป เป็นคนที่เบื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซ้ำ จำเจความรัก

ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนที่เหนื่อยใจกับความรักมามาก ผิ ดหวังมาเยอะ พอเจอคนดีๆคนที่ใช่

ก็กลับไม่ดูแลเขา เพร าะคิดว่าจะผิ ดหวังเหมือนครั้งก่อนๆและคุณเป็นคนที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก

ไม่ค่อยเ เสดงให้อีกฝ่ายได้รู้ ก็แค่นั้น

3. นิ้วโป้ง อยู่บนนิ้วชี้

ภายนอก มีบุคลิกที่เป็นผู้นำสูง ในเรื่องของการตั ดสิ นใจต่างๆ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มากกว่าตัวเองชอบแนะนำสนับสนุนผู้อื่น

ใครที่ได้อยู่ใกล้คุณจะรู้สึกป ล อ ด ภั ย จะรู้สึกว่ามีความมั่นคง เป็นคนที่ไว้ใจได้

ภายใน คุณนั้นเป็นคนที่ภายนอกดูเข้มแข็ง ภายในใจนั้นมีความเป็นเด็ กอยู่ ซึ่งคุณเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นเห็นใจบ้ าง

ไม่ใช่ปล่อยละเลยแ ม้ว่าภายนอกจะดูแข็งแกร่งขนาดไหน แต่หากใครได้รู้จักตัวตนของคุณ จะรู้ว่าคุณเป็นคนที่

ลึกซึ้งมากกว่าผู้อื่นอีกนะ

ความรัก หากคุณได้ตกหลุมรักใครแล้วจริงๆ คุณมักจะให้รักกับเขาเสมอ ให้ไปเต็ม คุณเป็นคนที่พูดน้อยกระทำเต็มร้อยเสมอ

คุณพร้อมที่จะทำเพื่อคนๆ นึง พร้อมที่จะปกป้อง ดูแลคนที่คุณรัก ได้เป็นอย่ างดี