รีบซื้อทำกำไร ร าค าทองลดฮวบหนัก

ร าค าทองวันนี้ (15 มิ.ย.) ปิดตล าดร่วง 50 บ าท

ร าค าทองคำแท่ง ขายออก 30,250 บ าท ร าค าทองรูปพรรณ ขายออก 30,750 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 15 มิ.ย.65 เปลี่ยนแปลงล่ าสุด

ครั้งที่ 4 ณ เวล า 15:09 น. ตามประกาศของสมาค มค้ าทองคำ

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,150.00

ขายออก บ าทละ 30,250.00

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,607.48

ขายออก บ าทละ 30,750.00

ทั้งนี้ ร าค า ทองคำวันนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับร าค าซื้อขายวานนี้ (วันที่ 14 มิ.ย. 65)

ร าค าทองวันนี้ (15 มิ.ย.) ปิดตล าดร่วง 50 บ าท ร าค า ทองรูปพรรณข าย 30,750 บ าท

ประกาศ ครั้งที่ 1

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,100.00 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,200.00 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,562.00 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,700.00 บ าท

ประกาศ ครั้งที่ 2

ร า ค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,150.00 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,250.00 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,607.48 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,750.00 บ าท

ประกาศ ครั้งที่ 3

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,200.00 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,300.00 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,652.96 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,800.00 บ าท

ประกาศ ครั้งที่ 4

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,150.00 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,250.00 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,607.48 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,750.00 บ าท