เตือนระวัง ด วงดีจะมีโ ชคล าภ แบบจัดเต็ม

เปิ ดตัว 2 ร าศี ด วงดีมีโช คล าภ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะมีชาว Horoworld

ในร าศีไหนบ้ างที่มีเกณฑ์ได้ล าภลอยจากการเสี่ ยงโช คมากที่สุด

มาเช็ กด วงโชคล าภไปพร้อมกับอ.สมศักดิ์ ศิษย์พระโหร า กันเลยนะคะ

ร าศีกันย์

การเงิ น หรือจะว่าไปแล้วรู้สึกได้เลยว่าเสี ยงเรียกสัญญาณเตือนจากลู กค้ าไถ่ถามเรื่องงาน เรื่องส่งสินค้ า

เรื่องสั่งจองผลิตภัณฑ์ออเดอร์เข้าอีกแล้ว ดูจากยอดข ายแล้ว ยอดการเ งินก็ไม่น้อยรับมาแน่นๆกระเป๋า

ความโ ชคดี ต้องฟิตร่ างกายเพิ่มเติมอีกแน่เลยงานมาไม่ขาดสาย ยืนระยะเวล านานกว่าเดิม

น้ำขึ้นไม่รีรอให้รีบตักรับตังค์ได้ทุกวันเลยน้า และโช คซื้อเสี่ยงสล ากร างวัล ไหว้ขอโช คพ่ อปู่ฤาษีทรงฤทธิ์เสี่ ยงรับโ ชคดี

เลขนำโช ค 7 5 1

ระดั บความโ ชคดี 10

ร าศีมีน

การเงิ น เนื้อเรื่องตรงประเด็นการงานล้วน ๆมากน้อยตามแต่ศักยภาพตามกำลังของสาขาอาชีพของแต่ละท่าน

ร าศีนี้มีแต่ความสามารถฝีไม้ฝีมือเกรดพีเมืยมทั้งนั้น ถึงเวล านี้มีแต่เหตุดีผลดีร ายได้แจ่มจันทร์

ความโช คดี อะไรที่ค าดหมายพล าดเป้าไม่ตรงเสียหลักไปบ้าง ช่ วงนี้กับมาใหม่ไฉไลกว่าเดิมสำเร็จได้ยังกับพระเอกก็ไม่ปาน

และโ ชคซื้อเสี่ ยงสล ากร างวัล พระจันทร์เด่นให้โช คเสี่ ยงร างวัลรับกันไปโ ชคดี

เลขนำโ ชค 7 2 5

**ระดั บความโ ชคดี 10