คุณชอบจับปากกาแบบไหน

คุณจับปากกาแบบไหน บอกได้ว่าคุณเป็นคนมีบุคลิกยังไง

คนที่ชอบจับแบบที่ 1

คนที่ชอบจับปากกาแบบที่ 1 คนที่นั้น มักเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายประเดี๋ยวชอบแบบนี้แล้วก็หันมาชอบแบบนั้นแทน

เป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่ง มีความกระตือรือร้นและมีความเป็นมิตรแต่จะไม่ชอบทำอะไรตามกำหนดเป๊ะๆ

หรือทำงานที่ที่ซ้ำซ ากจำเจเพราะเบื่ อง่ายเป็นคนไม่ค่อยมีความ พ ย า ย า ม

และความอดทนจะสนใจอะไรเพียงวูบวาบเท่านั้นเอง

คนที่ชอบจับแบบที่ 2

ลักษณะของคนที่ชอบจับแบบที่ 2 นิสัยโดยรวมมักเป็นคนค่อนข้างตะหนี่ข ี้เหนียวรู้จักและมองเห็นคุณค่ าของเ งิน

และยังเป็นคนทำงานหนักและทำอย่ างจริงจังเพื่อครอบครัวของตนรักญาติพี่น้องเป็นคน

มีนิสัยจู้จี้จุกจิกน่ารำค าญอยู่สักหน่อยชอบค าดหวังคนอื่นว่าจะต้องเหมือนตัวเองและจะไม่แคร์ใครเลยถ้าไม่มีความสำคัญต่อชีวิต

คนที่ชอบจับแบบที่ 3

คนที่ชอบจับแบบที่ 3 นั้น เป็นคนที่มีความช่างฝันแต่ก็จะนิยมความเป็นจริงด้วยเช่ นถ้าฝันหรือต้องการอะไร

ก็จะ พ ย า ย า ม จนถึงที่สุดเพื่อจะให้ได้มา เป็นคน มีความมุ่งมั่นสูงอย่ างไม่น่าเชื่ อ

เพร าะท่าทางจะเหมือนคนฉาบฉวย ไม่ใส่ใจในอะไรสักอย่ างแต่ก็ไม่ใช่คนที่ลงมือทำอะไรเองเป็นคน

มีอารมณ์ขันโดยเฉพาะเมื่อได้หัวเร าะขบขันกับคนอื่นจะสุขใจเป็นพิเศษ

คนที่ชอบจับแบบที่ 4

คนที่ชอบจับแบบที่ 4 มักเป็นคนเรียบๆง่ายๆ มีบุคลิกธรรมดาพบเจอได้ทั่วไป

แต่ขยันขันแข็งเป็นคนทำมาหากินไม่ใช่พวกเหยียบข ี้ไก่ไม่ฟ่อแต่ข้อเ สียก็คือขาดความละเอียด ลึกซึ้ง

รอบคอบและไม่สนใจในเรื่องที่ละเอียดอ่อนนักไร้อารมณ์อันสุนทรีย์แต่เป็นคนที่รักบ้ านรักครอบครัว

และมักเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นๆ อยู่เสมอเป็นยังไงกันบ้างค่ะ

ลักษณะการจับปากกาของคุณบ่งบอ กตัวตนของคุณได้แ ม่นขนาดใหนกันถ้าแ ม่น

ก็ ช่ ว ย แ ช ร์ ให้เพื่อนๆของคุณได้ลองทำนายกันดูบ้ างนะคะ