สภาพอากาศวันนี้ ฝนฟ้าคะนอง ทั่วทุกภาค

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่ านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศล าวตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ภาคกลางตอนล่ าง และภาคตะวันออก ในขณะที่ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแ รง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

ขอให้ประชาช นบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแ รงไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

.

ขอบคุณข้อมูล thairath