เลือกก้อนหิน 1 ก้อนที่ชอบที่สุด

ก้อนหิน 1 ก้อนที่ถูกใจ บอกนิสัยคุณได้หมดเปลือก

หินก้อนที่ 1

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนคุยเก่ง มีความเป็นมิตร ไม่ว่าจะอายุ 3 ขวบ

หรือ 80 ปีก็สามารถเป็นเพื่อนกับคุณได้ หรือจะเป็นคนที่ต่างอาชีพ อายุ เพศ

แค่คุยกันสักพักก็สามารถสนิทสน มกับเขาได้ ไม่ว่าเพื่อนจะมีปัญ หาอะไร

คุณก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือจนบ างครั้งก็ไปช่วยเหลือจนเกินจำเป็น

สุดท้ ายแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนต้องการ หรือเพื่อนของคุณต้องการกันแน่

หินก้อนที่ 2

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา และนิ่งๆดังนั้น

คนที่รู้จักคุณแรกๆ อาจรู้สึกถึงระยะห่าง ความรู้สึกนิ่งเฉยดูหยิ่งๆและไม่มีใครกล้ าที่จะเข้ามาคุยกับคุณ

แต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักกับคุณมานาน

จะรู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่นิสัยดีซื่อตรง ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ และเป็นธรรมหากพบกับเรื่องที่ไม่ยุติธรรม

ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเสมอเป็นที่พึ่งพาของเพื่อน ถึงแ ม้ว่าจะเป็นคนที่พูดตรงแต่ก็แฝงไปด้วยความหวังดีเสมอ

ไม่คิดที่จะทำร้ า ยใคร

หินก้อนที่ 3

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่โรแมนติก อบอุ่นคุณสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กได้ทั้งวัน

แต่ด้วยนิสัยแบบนี้อาจทำให้คุณถูกเอาเปรียบได้ง่าย ถึงแ ม้สุดท้ ายคุณจะสามารถจัดการมันได้แต่ครั้งต่อไปขอแนะนำให้เลือ ก

ที่จะเชื่ อใจคนอื่นอย่ างถูกวิธี

และเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเอง ความรักก็เช่ นกัน หากคุณได้พบกับคนที่คุณชอบก็อย่ าไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่ านั้นให้มากจนเกินไป

แต่คุณจะต้องรอบคอบกับสิ่งเหล่ านั้นให้มากกว่า

หินก้อนที่ 4

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่าคุณเป็นที่กลัวความลำบ า ก แ ม้ว่าคุณจะรู้สึกหิวกล างดึกคุณก็ยังเลือ กที่จะไม่ลุกไปไหน

แล้วก็นอนต่อ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่คุณสนใจ

คุณจะกล า ยเป็นคนที่กระตือรือร้นขึ้น มาทันทีส่วนในเรื่องของความรักคุณมักจะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอ กเสมอ

ทั้งที่จริงมันเป็นเพียงแค่สิ่งโน้มน้าวเล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บอ กว่า

คุณเป็นคนชอบวัตถุนิยมอีกทั้งยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ าย และรวมไปถึงการปล่อยวางไม่ได้อีกด้วย

หินก้อนที่ 5

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่าคุณเป็นคน โ อ น อ่อนตามหมู่เพื่อนๆเป็นคนที่อะไรๆ ก็ได้ ไ

ม่เลือกมาก ไม่เลือกกินร้ านไหน อ า ห า ร รสชาติเป็นอย่ างไร

ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบอะไรได้เป็นคนไม่ชอบแสดงความคิดเห็นอะไรเมื่อถึงวันหยุด เวล าที่ไม่มีการนัดหมาย

ก็จะเลือ กอยู่บ้านทั้งวันหรือถ้ามีนัดต้องไปไหนกับเพื่อน คุณก็มักจะต้องเป็นคนขับรถรับส่ งพวกเขาเสมอ