เตือนพื้นที่ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

วันที่ 14 พ.ค. 2565 เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเตือน

“ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเ วณประเทศไทยตอนบน

มีผลกระทบตั้งแต่ 15 – 17 พ.ค. 2565” ฉบับที่ 1

โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 15 – 17 พ.ค. 2565

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย ประกอบกับบริเ วณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น

จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้

ลักษณะเช่ นนี้ ทำให้บริเว ณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

กับมีลมกระโชกแ รง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก

และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่

ใกล้สิ่งปลู กสร้ างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ดังนั้น ขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติดตามข้อมูลที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า

หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.