แนะวิธี เสริมด วงการเ งิน การงาน

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร แนะเคล็ดลับการบูชาพระสังกัจจายน์ สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

ความเจริญรุ่งเรือง ยศ โช คล าภ ความร่ำร วย โดยจะเป็นเคล็ดลับที่เสริมในเรื่องของการเงิน

และการงาน ฉบับซินแซเป็นหนึ่ง ไปดูว่าต้องทำอย่ างไรบ้ าง

1.นำกระดาษเงิ น กระดาษทอง มาวางไว้ใต้ฐานรูปปั้นองค์พระสังกัจจายน์ตามอายุเจ้าของบ้ าน

เช่ น อ ายุ 40 ให้วางกระดาษจำนวน 40 แผ่น + 1 แผ่น สำหรับเขียนชื่อ

1.2.หากที่บ้ านมีองค์พระสังกัจจายน์ที่ใหญ่ แนะนำให้ใช้กระดาษเงิ น กระดาษทองขอบแดงรองเป็นฐานรูปปั้น

2.เขียนชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิ ด เจ้าของบ้ านอยู่บนสุด และตามด้วยคนในครอบครัวลงในแผ่นทอง

3.บูชาด้วยน้ำชา 3 แก้ว (ควรเปลี่ยนน้ำทุกวัน) และไหว้เสริมด้วย ส้ม 1 ผล จากนั้นให้อธิฐานขอพรตามที่ต้องการ

4.เริ่มจากการวางองค์พระสังกัจจายน์ ควรจะวางตรงตำแหน่งที่เปิดประตูแล้วมาเจอองค์ท่าน

5.เมื่อครบ 1 ปี ให้นำกระดาษเงิ น กระดาษทอง ทั้งหมดมาเผ าไฟ

ขอบคุณข้อมูล sanook