เหนือ อีสาน ลมกระโชกแ รง ระวังหนัก

ม รสุมยังทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่งในทุกภาค

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทย าเตือนให้ประชาช นในภาคเหนือและอีสานระวังลมกระโชกแ รง

วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับร่องม รสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศจีนตอนใต้

และเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้

โดยมีลมกระโชกแ รงบ างแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอให้ประชาช นบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รงไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 23:00 น.วันนี้ ถึง 23:00 น.วันพรุ่งนี้

.

ขอบคุณข้อมูล thairath