ร าค าทองปรับลงอย่ างต่อเนื่อง

ร าค าทองวันนี้ (13 มิ.ย. 2565) ปรับร า ค าลง 100 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 31,100 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค ม ค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 14.29 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,500 บ าท

ขายออก 30,600 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 4

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,956.16 บ าท

ส่วนร า คาขายออกอยู่ที่ 31,100 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,860.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 13 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,500 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,600 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,956.16 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,100 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,001.64 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,150 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,001.64 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,150 บ าท