รู้หรือยัง ทำแบบนี้ทุกวัน ชีวิตจะเปลี่ยนทันที

1. ตื่นเช้าให้เป็นนิสัย เวล าเช้าไม่รีบร้อนวุ่นวาย สมองจะปลอดโปร่ง คิดถึงแต่สิ่งดีๆที่จะพบเจอในแต่ละวัน

2. ออกกำลังกาย วันละ 30นาที ชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิต

3. เลือกรับแต่สิ่งดีๆ อ่านหนังสือดีๆ รับรู้แต่เรื่องดีๆ ฟังเรื่องดีๆ เรื่องที่ดีจะสร้ างมุมมองและทัศนคติที่ดีให้กับเร า

4. พูดดีๆกับตัวเอง อย่ามัวแต่พูดดีกับคนอื่น จนลืมพูดสิ่งดีๆกับตัวเอง คำพูดที่ดีคือพื้นฐานที่แข็งแกร่งของหัวใจ

5. มองเห็นข้อดีของตัวเอง เหรียญมีสองด้านเสมอ อย่าโฟกัสแต่สิ่งไม่ดี จนลืมสิ่งที่ดีที่มีในตัวเร า มุมมองเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน

6. ใช้เวล าอยู่กับตัวเองบ้ าง ลดการใช้โซเชี่ยลสักวันละ 30นาที ให้เวล าตัวเองทบทวนความคิด และสิ่งที่เกิ ดขึ้น

7. มองให้เห็นความโช คดี ตีความทุกเรื่องในชีวิตให้เป็นความโช คดี เมื่อความคิดเปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยน ชีวิตก็จะเปลี่ยน