สิ่งที่คุณเห็นสามารถบอกถึงนิสัยเบื้องลึกคุณได้

แว๊บแรกคุณเห็นคือสิ่งใด บอกถึงนิสัยเบื้องลึกคุณได้

1 สิ่งที่เห็น คือ ห ญิงส าว

คุณนั้นเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นคนที่ใส่ใจผู้คนรอบตัวอย่ างมากด้วย แต่บ างครั้งกลับดูจะเป็นคนใจร้ อน

ก็เพร าะความใจร้อนนี่แหละ ส่งผลให้คุณทำอะไรลงไปไม่คิด

คุณจงฝึกตัวเองให้ใจเย็นเข้าไว้ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ตั ดสินใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบ

แต่ถึงจะใจร้อนยังไงนั้น คุณก็เป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ร่ำไป ไม่แปลกเลยที่เวล ามีคนเดือ ดร้อน

คุณจะรีบไปเป็นอาสา ช่วยสังคม ช่วยคนอื่นเสมอ ส่วนเรื่องของการทำงานนั้น คุณเป็นคนที่แน่วแน่อยู่พอตัวเลยล่ะ

แ ม้ว่าจะมีพ ายุพัดกระหน่ำขนาดไหน ก็ไม่สามารถทำให้คุณหวั่นไหวได้

คุณนั้นไม่รู้จักคำว่ายอมแพ้ แต่หากคุณมีปัญ หา คุณมักจะไม่ค่อยพูดกับใคร

แต่จะคอยแก้ปัญ หานั้นด้วยตนเอง เนื่องจากไม่อย ากเป็นภาระของใครๆ

2 สิ่งที่เห็น คือ ผู้ชายแก่

คุณเป็นคน ใจเย็น จริงใจ สดใส และมีความซื่อสัตย์เสมอ หล ายๆ คน บอกว่า คุณนี่แหละเป็นคนที่น่าเชื่ อถือที่สุด

มีความเป็นผู้นำ เพร าะเมื่อจะทำอะไร คุณจะคิดอย่ างรอบคอบเสมอ คือเรียกได้ว่าคิดเผื่อทุกทางนั่นแหละ

และแ ม้ว่า แผนของคุณจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่ างรวดเร็วนัก

แต่ทุกย่ างก้าวของคุณนั้น ก็มั่นคงเสมอ และคุณเป็นคนช่างสังเกตและชอบสงสัย นี่แหละ

เป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้น เป็นคนฉล าดและเป็นคนน่าเชื่ อถือ