มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เผยเลขลอตเตอรี่งวดนี้

วันที่ 11 มิ.ย. วันที่ 2 ของการจัดงานรำลึกร าชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ด งจันทร์

ที่วัดทับกระดาน ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แฟนเพลงยังคงหลั่งไหลเดินทางมากร าบไหว้ ขอพร

พร้อมรำลึกถึงศิลปินลู กทุ่งผู้ล่วงลับอย่ างคับคั่งตลอดทั้งวัน

โดยช่วงเย็นที่ผ่ านมา ได้มี มนต์สิ ทธิ์ คำสร้อย นักร้องลู กทุ่ง

เดินทางเพื่อมาร่วมร้องเพลง รำลึกถึงร าชินีลูกทุ่ง พร้อมไปไหว้

เคารพหุ่นพุ่มพ วง หุ่นที่ 13 ที่อยู่ภายในหุบเขาทำเทียม ภายในวัด

ซึ่งทางครอบครัว พี่โอ่ง สลักจิต ดว งจันทร์ และพี่น้องได้ร่วมกันสร้ าง

เป็นหุ่นสุดท้ าย มาประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์สถาน

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ได้ไหว้ ขอพร พร้อมเขย่ าเซียมซี เพื่อขอเลขเด็ด

ปร ากฏว่าได้เลข 7-2-2 พร้อมกล่ าวว่า เดินทางมาร่วมแสดงความรำลึกกับพี่ผึ้งเป็นครั้งแรก

รู้สึกตื่นเต้น เพร าะเร าได้มีโอกาสได้มาในสถานที่ที่พี่ผึ้งเคยอยู่ เคยวิ่งเล่น ทำให้ตนรู้สึกมีแ รง

มีความกระตือรือร้นได้มาที่นี่ ชื่นใจ เหมือนได้มาเยี่ยมบ้ านพี่ผึ้ง มีความสุข ได้มาเขย่ าเซียมซี

ที่หุ่น 13 ได้เลข 722 ก็ตรงใจแต่ตนชอบ เลข 72-27 พร้อม ซึ่งตนได้ภาวนาขอให้พี่ผึ้งให้โช ค

ครั้งแรกที่ตนเดินทางมาก็ขอให้แม่นๆ ส่วนเลขในใจที่มีและซื้อไว้แล้ว

คือเลข 536 จากนั้นได้เดินทางเข้าไปต่อคิวเพลง พร้อมซื้อต้นกัญชากลับไปทดลองปลู กด้วย

อย่ างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับ

ขอบคุณ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย / siamnews