คุณชอบฤดูไหนที่สุด

ฤดูที่คุณชอบที่สุด บอกถึงนิสัยได้ ว่าเป็นคนยังไง

ฤดูหนาว

คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจริงๆ และแ ม้ในบ างคนจะขัดกับบุคลิกที่ออกจะหวาน ๆ ไม่ห้าวนัก

เป็นคนจิตใจมั่นคง มีพลังและเข้มแข็ง

กล้ าเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือการเป็นอยู่ แล้วในบ างครั้ง คนที่มั่นใจในตัวเองสูงเช่ นคุณ

ก็มีอารมณ์และความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายได้ เวล าที่อยู่คนเดียว

ชอบฤดูฝน

นั่นแปลว่า คุณเป็นคนช่างฝัน มักจะคิดถึงความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอ มีความโรแมนติก

มีโลกส่วนตัวสูง คุณจึงมักจะเป็นคนเหงา เศร้ าง่าย

เพียงฝนตกคุณก็พร้อมจะไปนั่งริมหน้าต่าง ดูฝนที่โปรยปร ายลงมา แล้วคิดเรื่อยเปื่อยจนทำให้น้ำต าแ ต ก

มักจะทำงานต ามอารมณ์ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เช่ นว่า หากไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำ

เพร าะงั้น คุณจึงไม่ใช่คนที่มีความกระตือรือร้นสูง มีความละเอียดอ่อนอยู่ในจิตใจ สามารถเข้าใจผู้อื่นดีเสมอ

ชอบฤดูร้อน

เป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบการอยู่ในกรอบ หรือการที่ต้องเดินในเส้นที่คนอื่นกำหนดไว้

จิตใจเบิกบ าน ร่ าเริง แต่ก็แฝงไว้ซึ่งการเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ยอมฟังคนอื่นเลย ชอบทำตามใจตัวเอง

และมีความเป็นเด็ กอยู่มาก และเป็นคนประเภทสุขนิยม

แสวงหาความสุขและความรื่นรมย์ให้กับชีวิต มากกว่าจะคิดโน่นนี่

และทำให้ตัวเองเดื อ ดเนื้ อร้อนใจ แต่คุณนั้น ก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่นะ

ฤดูใบไม้ผลิ

นั่นแปลว่า เป็นคนจิตใจอ่อนโยน แต่ในเรื่องของความคิดอ่ านจะตรงกันข้ ามกันเลยนะ

คือคุณจะคิดอ่ านรุ นแร งและชัดเจน มีความทะเยอทะย าน คุณเป็นคนรักความก้าวหน้าโดยเฉพาะ

เช่ น เรื่องหน้าที่ การงาน จะมุ่งมั่นมาก คนรอบข้างมักจะไม่ค่อยเห็นคุณท้ออะไรง่าย ๆ

คุณเองเป็นคนเบื่ อง่าย เกลี ย ด ความเงียบเหงา คุณจึงเป็นคนที่มักจะติดเพื่อนและรักเพื่อนมาก

ชอบฤดูใบไม้ร่วง

เป็นคนเจ้าระเบียบพอตัวเลยล่ะ จะเน้นให้อยู่ในระบบ ชอบแสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิต

ฉะนั้นคุณจะช่างคิด ช่างวางแผน อย่ างละเอียดถี่ถ้วน กว่าจะลงมืออะไรบ างอย่ าง

ไม่ชอบความตื่นเต้นมากเท่าไร มีชีวิตเรียบง่ายและมีความเป็นส่วนตัวสูงก็พอแล้ว