กรมอุตุ เผยอากาศ 7 วันข้างหน้า

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2565

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่ านประเทศเมียนมา

และประเทศล าวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย

พ ย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่ านตอนบนของภาคเหนือ

และประเทศล าวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ประกอบกับมร สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไทยระวังอันตร าย

จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 10-16 มิถุนายน 2565 ตามภาคต่าง ๆ

ดังนี้ ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 10-13 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 10-13 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง ในช่วงวันที่ 10-13 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 10-13 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนัก บ างแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในวันที่ 10-13 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 10-13 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อ ย่ างไรก็ตาม ขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง