เลือกแก้วน้ำที่ชอบใช้ประจำ

ดื่มน้ำชอบใช้แก้วน้ำแบบไหน เร าพ าทุกท่านมาทาย นิสัยลึกๆ จากพฤติก รรมการใช้สิ่งของในแต่ละวันของเร า

ว่าเวล าดื่มน้ำ คุณชอบใช้แก้วน้ำแบบไหน

สื่อถึงลักษณะนิสัยลึกๆ ของคุณได้ หรือบ างที ลองสังเกตเพื่อนๆ หรือคนข้างๆว่าเขาชอบใช้แก้วน้ำแบบไหน

แล้วคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่ างไร

แก้วใบที่ 1 แก้วน้ำพล าสติก

คุณเป็นคนง่ายๆ สบ ายๆ ไม่เรื่องมาก เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคน

เรียบร้อย และในขณะเดียวกันถ้าคุณอยู่กับเพื่อนที่สนิทนิสัยเรียบร้อยของคุณจะเปลี่ยนไปทันที

เหมือนเป็นคนละคนเลย แล้วคุณยังเป็นคนที่ฉล าดม ากเลย

ทีเดียว แต่จะไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นรู้เท่าไหร่นัก และไม่นำสิ่งดีๆ เหล่ านั้นไปใช้เพียง

เพ ร าะว่าคนเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้ า สู้ หน้ากับใครเพ ร าะเป็นคนเขิลอายชอบอยู่ตัวคนเดียวและยังมีเพื่อนน้อยอีกด้วย

แก้วใบที่ 2 แก้วน้ำสแตนเลส

แก้วสแตนเลส สำหรับใส่เครื่องดื่ม เ บี ย ร์ | คุณเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อพอสมควร มีความเป็นตัวเองสูง เ

รียกได้ว่ามีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งเลยล่ะ แต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใคร

และพร้อมจะคอยช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ แต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องโช ค

ร้ ๅ ยสำหรับคุณ เพ ราะคุณเป็นคนที่ทำบุญกับใครก็ไม่ขึ้นเลย ช่วยเหลือใครไปแล้ว

ก็มักจะมีเรื่องตามมาทีหลังตลอด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณก็เป็นคนฉล าดมีความคิดที่ดี

มีการวางแผนชีวิตในอนาคตไว้เป็นอย่ างดี รวมไปถึง

เรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่รักใครรักจริง ความรักคือสิ่งที่ดีงามสำหรับคุณ

คุณจะทุ่มเทชีวิตให้กับคนที่คุณรักอย่ างเต็มที่ ทำให้ความรักของคุณเป็นที่น่าอิจฉาของผู้อื่นเสมอ

แก้วใบที่ 3 แก้วน้ำแบบใส

ปุจฉา~ แก้วน้ำไม่เติมเต็ม – รวมกลอนเพราะๆคุณเป็นคนชอบทำอะไรแบบเดิมๆ ความคิดก็แบบเดิม

เพร าะคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เป็นคนที่ไม่กล้ าเสี่ ยงไม่กล้ าทำอะไรทั้งนั้นเพ ร าะคุณ

เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนสบ ายๆ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังใดคืนมา

และเป็นคนที่ใช้เงิ นไม่เก่ง เช่นว่าใช้เงิ นแทบไม่เป็นเลยแหละและเป็นคนที่ไม่ช อ บ เปิ ด เ ผ ย ความรู้สึกลึกๆ ให้ใครรับรู้

หากแอบชอบ

ใครอยู่ก็จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ และในที่สุดคุณก็มักจะโดนคนอื่น แ ย่งไปจุดเด่นของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรเกินตัว

ทำให้คุณเป็นคนที่มีแต่คนรักมากมาย