อย่ าลืมพกร่ม ทุกภาคมีฝน อีสานฉ่ำสุด

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่อง ม รสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน

ประกอบกับม รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้

และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอให้ประชาช นในบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร า ยจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

สำหรับบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

.

ขอบคุณข้อมูล thairath