เลือกใบไม้ 1 ใบที่ถูกใจที่สุด

ใบไม้ที่คุณชอบ เลือกมา 1 ใบ ที่คิดว่า ดูโดดเด่น และชอบมากสุด

เพราะสิ่งที่คุณเลือกนั้น บอกถึงเบื้องลึกของจิตใจว่าคุณเป็นคนอย่ างไร

1) เพื่อนสนิท และเพื่อนซี้

คุณมีชีวิตที่รักในความเป็นอิสระ เป็นคนที่ค่อนข้างง่ายๆ สบ ายๆ

คุณเปิ ดใจที่จะทำความรู้จักกับคนรอบข้างและเพื่อนมากมาย เป็นคนมองโลกในแง่ดี

คิดบวก บ างทีก็มีเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจอยู่บ้ าง แต่คุณก็จะเสี ยเวลากับมันอยู่ไม่นานแล้วคุณก็จะลืม

แล้วเริ่มต้นใ หม่ในสิ่งที่ทำให้ตัวคุณมีความสุขดีกว่า คนที่รู้ใจคุณมากที่สุดก็คือ

เพื่อนสนิทของคุณ แค่มองต าก็รู้ใจไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากมาย

คุณเป็นคนที่รักเพื่อนไม่ทิ้ งเพื่อนในตอนที่ลำบ าก

ฉะนั้นเขาต้องการที่จะนำพาความสุขเข้ามาในชีวิต เพื่อให้คุณมีความสุข ก็เหมือนที่คุณเคยทำกับเขาไง

2) ไม่มี

ชอบสันโดษ มักไปไหนมาไหนคนเดียวเสมอ ไม่ค่อยสุ ง สิ ง กับใครและไม่ชอบให้ใครมากวนใจ

คุณทำงานเป็นคนสู้ชีวิต เพราะงั้นรอบข้างของคุณจึงมีเพื่อนน้อย

แทบจะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรู้ใจเลย จึงไม่ค่อยมีคนที่ห่วงใยคุณเท่าไรนัก

แน่นอนว่าคุณก็ไม่ค่อยสนใจใครเช่ นกัน แต่คุณไม่ได้เป็นคนเยือกเย็นหรือไม่มีความรู้สึกอะไรเลย

หากถึงเวล าที่คนอื่นลำบ ากคุณก็มักจะเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาอยู่ตลอด

เป็นคนคอยให้คำแนะนำที่ดีกับคนอื่นเสมอมา

3) ครอบครัว

เป็นคนที่รักครอบครัวมาก เป็นคนเรียบร้อย ครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจที่ทำให้คุณมีความสุขได้

ในเวล า ที่คุณลำบ ากหรือแม้แต่เวลาที่คุณมีความสุข คุณก็มักจะนึกถึงครอบครัวเป็นก่อนเสมอ

เพร าะพวกเค้าเหล่ านั้นให้ความรักความห่วงใยและความอบอุ่นกับคุณตลอดมา

คุณให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว คอยดูแลเสมออย่ างใกล้ชิด ทำหน้าที่ได้ไม่ข าด ต ก บ ก พ ร่ อ งเลย

4) คนที่คุณเคยช่วยเหลือ

มีความปร ารถนาดีต่อคนอื่น คนรอบข้าง คุณปร ารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข สงบ เรียบง่าย

คุณชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเวล าที่เขามีปัญห า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม คุณจะคอยให้ความช่วยเหลือเขาเสมอ

และแ ม้ในบ างครั้งคุณอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ แต่คุณก็จะนั่งอยู่ข้างๆ เป็นเพื่อน

เพร าะเป็นคนที่ชอบช่วย แบบทุ่มสุดตัว คนรอบข้างของคุณเลยประทับใจตัวคุณในส่วนนี้ไงล่ะ