ไทยมีฝนต่อเนื่อง ตกหนักพื้นที่ไหนบ้ าง

สภาพอากาศวันนี้ พย ากรณ์อากาศวันนี้ 14 พฤษภาค ม 2565

ในช่วงวันที่ 13-14 พ.ค. 65 ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย

ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้บริเว ณดังกล่ าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

และมีฝนตกหนักบ างพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 15-19 พ.ค. 65 ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น ประกอบกับความกดอากาศสูงจากประเทศจีน

จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบ างพื้นที่

โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเ วณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

และอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำฉลับพลัน น้ำป่าไหลหล าก ที่จะเกิ ดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับชาวเรือบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตลอดช่วง

.

.

ข้อมูล thethaiger