เตือนพื้นที่รับมือ พายุฝนถล่มหนักบ่ าย ค่ำ วันนี้

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่ านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ขอให้ประชาช นในบริเว ณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเ วณ ดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

โดยเฉพาะบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

.

ขอบคุณข้อมูล thairath