คุณชอบร่มคันไหนที่สุด

ถ้าฝนตกคุณจะใช้ร่มคันไหน บอกถึงนิสัยลึกๆคุณได้

เลือก คันที่ 1

คุณเป็นคนที่เข้มแข็ง ใจกว้าง ใจบุญ มีชีวิตชีวาสดใส การพูดการจาและทำอะไรรวดเร็ว

ชอบที่จะไปร่วมกิจกร ร ม งานป าร์ตี้ไม่ว่างานนั้นจะเหนื่อยก็ไม่เกี่ยง ก็จะทุ่มสุดตัวเสมอ

และในอีกมุมนึงของ คุณเป็นมีความเชื่ อมั่นในตัวเองสูงเลยล่ะแต่กลับใจร้อน

เรื่องความรักของคุณ เป็นคนที่เ ปิดเผ ย จริงใจกับคนรักเสมอ รักใครรักจริง แน่นอน

เลือก คันที่ 2

เป็นคนที่ สงบและเยือกเย็น สุขุม รอบคอบ ไม่ค่อยกังวลกับอะไรสักเท่าไหร่

คุณชอบที่จะอยู่อย่ างสงบสุข ไม่ค่อยอย ากไปยุ่งอะไรกับใครนัก

เป็นคนสบ ายๆ แต่คุณเองไม่ช อ บ อยู่คนเดียว ไม่ช อ บ ทะเล า ะ หรือมีปัญ หากับใคร

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างและส่วนเรื่องความรักคุณ

คุณไม่ค่อยโรแมนติกซะเลยนะ แต่เมื่อรักแล้วก็จะรักเลย ไม่เปลี่ยนแปลงไปง่ายๆหรอก

เลือก คันที่ 3

ชอบความสงบมาก แต่ว่าอ่อนไหวง่าย และกล้าเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง

แก้ปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดี มันจึงไม่แปลกที่คนให้ความเคารพนับถือมากมาย

มีความคิดที่เป็นของตัวเอง เมื่อไรที่ความคิดของคุณไม่ตรงกับคนอื่นๆ

แล้วคุณก็จะไม่แสดงอาก ารใดๆ ทั้งนั้น จะเก็บไว้ในใจ คุณจริงจังกับชีวิตมาก

และคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียว โรแมนติกโกร ธ ง่ายและหายเร็ว

เลือก คันที่ 4

เป็นบุคคลที่ อารมณ์อ่อนไหว ต่อสิ่งต่างๆ และคิดมาก เป็นคนที่มีความกังวลตลอดเวล า

เก็บตัวไม่ค่อย ยุ่ง กับใครหรอกมักจะอยู่บ้ าน ช่างสังเกต มีไหวพริบที่ดีเยี่ยม

พออยู่ในที่ที่มีผู้คนมากมาย คุณจะเงียบไม่พูดอะไร เรียกว่า ว่าอารมณ์ศิลปินนั่นแหละ