รู้หรือยัง วิธีอาบน้ำ บอกนิสัยของคุณได้

วิธีอาบน้ำ บอกนิสัยของคนๆนั้นได้

1. ใช้ฝั กบัว ในการอาบน้ำ

เป็นคนที่เห็นใจคนอื่น นึกถึงใจเขาใจเร าเสมอ ทั้งยังเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ตั ดสิ นใคร

เพร าะเชื่ อว่าทุกคนมีหนทางชีวิต เป็นของตัวเองเสมอ แล้วตัวคุณมักจะมีมุมเล็กๆ เป็นของตัวเอง

ที่มันเป็นความสุขตัวเอง คุณรู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไร มันเป็นแบบไหนและมักจะหาเวล า

ทำสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆ เป็นคนที่รักสงบ แต่ยังรักเพื่อนอยู่ เพียงต้องการระยะห่างบ้ างเท่านั้น

เป็นคนที่ทันคน และรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ เข้าสังคมได้แต่ไม่ใช่นั กสังคมจ๋า ชอบมีเวล าดีๆ ในแบบของตัวเองเสมอ

2. ใช้อ่าง ในการอาบน้ำ

คือเป็นคนที่ผูกพัน กับคนอื่นได้ง่ายเลยล่ะ มีเพื่อนเยอะ และมักช่วยให้ชีวิตของเพื่อนๆดีขึ้น

เป็นคนสบ ายๆใช้ชีวิตเรื่อยๆ ไม่ได้รีบเร่ง แต่ก็ไม่ได้เชื่องช้า จะเร็วก็เร็วได้ คุณพย าย ามมีสติ ในการใช้ชีวิตเสมอ

ไม่ว่าจะในด้านไหนก็มีสติ คนอื่นจะรู้สึกดีเมื่อมีคุณอยู่ใกล้ๆ เพ ร าะคุณเป็นคนที่อบอุ่น

อยู่ใกล้แล้วมีความสุขและตัวคุณเอง ชอบคิดว่าอย ากจะเป็นคนที่พิเศษ กว่านี้ อย ากเป็นคนน่าสนใจ

กับใครต่อใครอะไรทำนองนี้ แ ม้คุณต้องการความรัก แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่รัก คุณก็ยังยินดีที่จะรักคนๆนั้น

3. ใช้ขัน ในการอาบน้ำ

แสดงว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ชอบดูแลผู้อื่นเสมอ ทำอะไรรวดเร็วกระฉับกระเฉง

ไม่ยอมปล่อยเวล าผ่ านไปโดยไม่ทำอะไร เห็นคุณค่ าของเวล าทุกวินาทีเสมอ มีความซื่อตรงสำหรับการทำงาน

ถือว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่ อถือทีเดียว และแ ม้ว่าคุณจะซื่อตรงแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่น่าเบื่ อหรอกนะ

คุณมี สีสันอยู่ เป็นคนที่สดใส เฉลียวฉล าด ไหวพริบปฏิภาณดีเชียวล่ะ