ร าค าทองลดฮวบหนัก

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (7 มิ.ย. 2565) ปรับลง 50 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 30,600 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 14.21 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,000 บ าท

ขายออกบ าทละ 30,100 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 2 ของวันนี้

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,455.88 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 30,600 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,844.50 ดอลล าร์ต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,000 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,455.88 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,600 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,950 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,410.4 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,550 บ าท