แนะนำให้ทำแบบนี้ มีแต่เจริญรุ่งเรือง

ถือว่าเป็นเรื่องร าวที่ทำเอาซึ้งและเหลือเชื่ อเอามากๆ สำหรับเรื่องร าวที่อย ากให้ทุกคนได้อ่านในวันนี้

สำหรับผู้ที่เลี้ ยงดูพ่อแม่ แต่ไ ม่ได้ให้เงิ นพ่อแม่ไว้ใช้เลย

อาจจะคิดว่าเราก็เลี้ ยงดูท่านอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ทุกสิ่งอย่ างก็เตรียมไว้ให้พร้อม

ลองอ่านเรื่องนี้ดูความคิดคุณอาจเปลี่ยนไปเลยก็ได้

เมื่อคนเร าเมื่อถึงเวลาเติบโต เป็นผู้ใหญ่เรียนจบหางานทำได้และมี ร าย

ได้เป็นของตัวเองแล้วก็เรียกได้เต็มปากว่าสามารถพึ่งพาตัวเองได้

ไ ม่ต้องรบกวนเงินทองของพ่อแม่อีกต่อไปคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคน ไทย

ที่เน้นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว

เมื่อทำงานหาเงิ นได้ก็มักจะแบ่งเงิ นส่วนหนึ่งของ ร าย ได้ให้กับพ่อแม่

เพื่อตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณที่ส่งเสี ยเลี้ ยงดูเร ามามีเรื่องร าวอยู่ว่า

หลังจากเลิกเรียนคาบวิชาอาจารย์ผมก็เห็นอาจารย์กำลังนั่งจดลิสต์ ร าย การอย่ างเอาจริงเอาจัง

มากผมจึงได้เข้าไปถามอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่หรอครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอาจารย์เงยหน้ าขึ้น มามองแล้วก็ตอบว่า

อ๋อผมกำลังจะลดร ายจ่ ายอยู่เลยเขียน ร าย การดูว่ามีอะไรที่พอจะตั ดออ กได้บ้ าง

เพราะตอนนี้ร ายจ่ ายมันเริ่มเยอะกว่าร ายได้แล้วน่ะสิในแผ่นกระดาษผมก็เหลือบไปเห็นร ายการ

ที่อาจารย์เขียนไว้ทั้งค่ าแม่ครัวคนขับรถคนสวนค่าใช้จ่ ายในบ้ าน

และให้แม่อีกเดือนละ 1000 บ าทผมค่อนข้างจะสนิทกับอาจารย์ จึงรู้ว่าแม่ของอาจารย์อยู่บ้ านหลังเดียวกันผมจึงบอ กไปว่า

นี่ไงครับ เงิ นเดือนที่ให้แ ม่ 1,000 บ าทอาจารย์ก็ตัดออ กได้นะครับ

เพราะคุณแม่ของอาจารย์ก็อยู่กับอาจารย์อยู่แล้วค่ าใช้จ่ ายทุกอย่ างอาจารย์ก็เป็นคนจ่ าย

ของใช้ทุกอย่ างอาจารย์ก็ซื้อให้ท่านทุกเดือนคุณแม่ของอาจารย์ก็เดินไ ม่สะดวก

ไ ม่ได้ออ กไปไหนอยู่แล้ว ท่านคงไ ม่ได้ใช้เงิ นหรอ กครับ

อาจารย์รีบพูดปฏิเส ธขึ้น มาทันทีไ ม่ได้ อันนี้สำคัญ มาก ตั ดไ ม่ได้เพราะเป็นเงิ นไว้สำหรับหล่อเลี้ยงหัวใจแม่

ผมฟังก็ยังงงๆ จึงถามไปว่าเงิ นหล่อเลี้ยงหัวใจแม่คือยังไงหรอ

ครับอาจารย์อาจารย์ก็ได้อธิบายให้ฟัง ขนาดคนเราทุกคนก็ยังต้องการอาหารเพื่อมาเลี้ยงร่างกายให้อิ่มให้มีเรี่ยวแรงในการทำงาน

หัวใจคนเราก็ต้องการบ างอย่ างเพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจเหมือนกันนะลองคิดดูสิ

ถ้าหัวใจไ ม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยง ก็จะแฟบ เหี่ ยว เฉาไ ม่สดชื่นแล้วก็จะทำให้ร่ างกายเร าไ ม่มีแร งที่จะทำอะไรไปด้วยนะ

ถึงแม่จะอยู่กับอาจารย์ก็จริงแต่ถ้าท่านไ ม่มีเงินอยู่ใน มือ หัวใจท่านก็จะห่อ เหี่ยวเวลาเงิ นเดือนออ กทุกคนก็ต่ างพากันยิ้มแย้ม

เหมือนได้เติมพลังใช่ไหมแม่ก็ต้องการเงิ นเดือนเพื่อให้หัวใจพองโ ตเหมือนกันอาจารย์เล่าต่อว่า

อย ากรู้ใช่ไหมว่า เงิน 1,000 บ าทเลี้ยงหัวใจแม่อย่ างไร

ตอนอาจารย์พาภรรย าไปคลอ ดลูกคุณแม่ก็ได้ซื้อทองด้วยเ งิน 1,000 บ าท

ที่เก็บสะสมไว้ มารับขวัญหลาน สวมสร้อยให้หลานแล้วพอลูกอาจารย์โตขึ้นรู้เรื่องสักหน่อย

ถ้ามีคน มาถามว่าใครซื้อสร้อยให้เขาก็จะบอ กว่า คุณย่ าซื้อให้ และเพราะเ งิน 1,000 บ าท

นี่แหละที่ทำให้คนชราคนหนึ่งดูน่าเกรงขาม

ถ้าไ ม่มีเ งิน 1,000 บ าทแม่จะรับขวัญหลานได้อย่ างไร วันดีคืนดีมีกำนัน มาที่บ้ าน

ขอรับบริจ าคเงิ นไปปรับปรุงห้องน้ำให้วัดในห มู่บ้ านแม่อาจารย์ก็นับเงิ นออ กมา 3,000 บ าท

บอ กเอาไปใ ห้กำนันปรับปรุงห้องน้ำและเงิน 1,000 บ าท

ที่เราให้นี่แหละที่เป็นบันไดพาแม่ไปสวรรค์ถ้าแม่ไ ม่มีเ งินใน มือแล้วแม่จะทำ บุญ อย่ างไร

พอ กำนันไปถามอีกบ้ าน คุณลุงกำลังกวาดลานหน้ าบ้ านอยู่ กำนันถามคุณลุงร่วมทำ

บุญคุณลุงตอบว่า ลุงไม่มีเงินหรอ ก อาศัยลูกสาวอยู่ ถ้าเขากลับมาเดี๋ยวจะขอเงิ นจากเข าไปสมทบทำ บุญ

เป็นเพราะลูกเข าไ ม่ได้ให้เงิ นเดือนลุงไว้จะทำอะไรก็ไ ม่ได้ นี่แหละ

เห็นอิทธิฤทธิ์ของเ งิน 1,000 บ าท ที่ให้แม่ทุกเดือนหรือยังเงิ นที่ช่วยหล่อเลี้ ยงหัวใจแม่ไว้

จะให้ มาก ให้น้อยไ ม่สำคัญ อยู่ที่ว่าเร าได้ให้เงิ นเลี้ยงหัวใจแม่แล้วหรือยังสิ่งใดๆก็ต ามที่เรามีความตั้งใจดีที่จะทำให้กับพ่อแม่

พ่อแม่ของเ ราย ่อมต้องรู้สึกได้ความภูมิใจที่เกิ ดจากความใส่ใจของเราที่มีต่อท่านนั้น

มีคุณค่า มากมาย มหาศาลกว่าจำนวนเงิ นหรือท รั พ ย์สินที่เร ามอบให้กับท่านเสี ยอีก

ดังนั้น ไ ม่ว่าเราจะให้เงิ นเดือนท่านเป็น ร าย เดือนหรือไ ม่ก็ต าม จำนวนเงิ นเดือนที่ให้ท่านจะ มาก

หรือน้อยเงิ นทองที่ให้จะเป็นประจำสม่ำเสมอหรือไม่ก็ต ามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่ านต้องการก็คือ

เวลาและความใส่ใจที่ลูกแต่ละคน มีต่อท่านที่มีค่า มาก กว่าอะไรทั้งปวง

และความกตัญญูเป็นสิ่งสวยงาม แต่ไ ม่ใช่ข้ออ้างในการผลักภาระอันหนักอึ้งให้ใครเพียงคนใดคนหนึ่ง