รวม 8 ไม้มงคล ที่ควรตั้งไว้โต๊ะทำงาน

ในช่วงนี้เร าจะเห็นว่าการปลูกต้นไม้กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งไม่เพียงแค่ให้ความสวยงามแก่บ้ าน

แต่ต้นไม้บ างชนิดยังเป็น มงคลอีกด้วย ว่ากันว่าหากปลูกในบ้ านก็จะเป็น มงคลแก่บ้ าน

ปลูกวางไว้ที่โต๊ะทำงานก็จะทำห้งานร าบรื่น ทำงานได้อ ย่ างมีความสุข และสดชื่น

ฉนั้นวันนี้เร าเลยจะขอพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่นำมาวางบนโต๊ะทำงานแล้วเป็น มงคลต่อชีวิต จะเป็นอ ย่ างไรเร าไปดูกันเลย

กระแสเทรนด์รักษ์โลกยังคงได้รับความนิยมไ ม่เสื่ อมคล า ย

การปลูกต้นไม้ก็เช่นกัน ยิ่งเป็นต้นไม้ฟอ กอากาศด้วยแล้วยิ่งมีประโยชน์

นอ กจากจะช่วยทำให้อากาศดี ร่มรื่น ตกแต่งให้สวยงามได้แล้ว

ต้นไม้ฟอ กอากาศบ างชนิดยังเป็นไม้มงคลที่เสริมทั้งเรื่องการทำงาน

อำนาจบ ารมี โชคล าภเ งิ นทอง แม้จะเป็นในเรื่องของความเ ชื่ อก็ต าม

แต่ประโยชน์หลักของต้นไม้ฟอ กอากาศที่เหมาะจะปลูกไว้บนโต๊ะทำงานนั้น

ยังช่วยดูดแ ส ง สี ฟ้ าจากจอคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย โดยต้นไม้มงคล 8 ชนิดนั้น มีดังนี้

1 ต้นกระบองเพชร ต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์ในตัวและมีหลากหล า ยสายพันธุ์ไม่ต้องดูแลให้ ยุ่ ง ย า ก

เป็นผู้ช่วยดูดแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์และมือถือได้ดี รวมถึงเสริมความเ ชื่ อมงคลด้านปัดสิ่งชั่ วร้ า ยไม่ให้เข้ามาใกล้อีกด้วย

2 ต้นสัปปะรดสี เป็นต้นไม้ที่ทนทาน มีสีสันสวยงาม เพิ่มบรรย า ก า ศ

สดชื่นบนโต๊ะทำงานได้เป็นอ ย่ า งดี และยังเสริมความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงานอีกด้วย

3 ต้นลิ้น มั ง ก รแ ค ร ะ ป็นต้นไม้ ม ง ค ล จิ๋ วที่สวยงามแปลกต า และยังช่วยในเรื่องฟอ กอากาศได้ดีเยี่ยม

เลี้ยงง่ ายและสามารถโตได้ในทุกสภาพอากาศ มีความเ ชื่ อเกี่ยวกับการปัดเป่าสิ่งชั่ วร้ า ย ไ ม่ดีไม่ให้เข้าบ้ านได้

4 ต้นพลูด่ าง พลูด่ างเลี้ยงง่ ายโตเร็ว ปลูกได้ทั้งในดินและในน้ำ ร า ค าไ ม่แพง

ช่วยฟอ กอากาศและยังทำให้ร่มเย็นเป็นสุข ช่วยให้ใจเย็น และรอบคอบในการทำงานได้มากขึ้น

5 ต้นเฟิร์นเ งิ น ไม้ล้มลุกที่ปลูกง่ ายและ อ า ยุ ยื น ช่วยฟอ กอากาศ

และยังมีความหมายในทิศทางที่ดีอ ย่ า งเสริมมงคล ช่วยให้งานร าบรื่นอีกด้วย

6 ต้นแก้วแคระ เป็นต้นไม้มงคล มีลักษณะคล้ายกับต้นบอนไซ

แบบมินิมอลน่ารักอีกสไตล์ ช่วยทำให้สดชื่นและยังเสริมเรื่องโชคล าภได้

7 ต้นไผ่กวนอิม ต้นไม้ ม ง ค ล ย อ ด ฮิ ตที่นิยมปลูกอ ย่ า งมาก ยิ่งเลือ กให้เข้ากับกระถางสวยๆ

ตั้งวางบนโต๊ะทำงานยิ่งดูดี ทั้งยังช่วยเสริมเรื่องโช คล าภ เ งิ นทองให้ไหลมาเทมาไ ม่มีข า ดสายอีกด้วย

8 ต้นออมเ งิ น แค่ชื่อต้นไม้ก็เป็น มงคลด้วยการออมเ งิ น ออมทอง

ทำให้เก็บเ งิ นอยู่ และยังไ ม่ใช้จ่ ายฟุ่มเฟื อย มีความน่ารัก และยังเลี้ยงง่ าย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเ ชื่ อส่วนบุคคล แต่การปลูกต้นไม้บนโต๊ะทำงานก็ยังช่วยให้สบ ายใจ

สบ ายใจ ความคิดในการทำงานโลด แ ล่ นได้เป็น อย่ า ง ดี

เพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้เล็กๆ เพิ่มบ ร ร ย า ก า ศในการทำงานแค่เพียงหนึ่งต้นก็ช่วยได้อ ย่ า งมากแล้ว