เลขวันครบรอบ 30 ปี พุ่มพวงด วงจันทร์

เรียกได้ว่าเหลือเวล าอยู่อีกหล ายวันเลยทีเดียว

สำหรับการประกาศผลร างวัลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลประจำวันที่ 16 มิถุนาย น 65

สำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เร าก็มีเลขมาฝาก ซื้อก่อนวันประกาศผลร างวัลกันไปเลย

สำหรับเลขที่นำมาฝาก เป็นเลขแ ม่ผึ้ง พุ่มพ วง ดว งจันทร์ รำลึก 30 ปี โดยเป็นข้อมูลจากเพจ

ข้อมูลจาก เลขเด็ด เลขมาแ รง เลขดัง สลาก๕ภาค

และพบว่าเลขตรงกันกับเลขเณรน้อยอีกด้วย อย่ างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะครับ

ข้อมูลจาก เลขเด็ด เลขมาแร ง เลขดัง สลาก๕ภาค

สำหรับผลการออก างวัลประจำวันที่ 1 มิถุนายน 65 ที่ผ่ านมา

ขอบคุณ ข้อมูลจาก เลขเด็ด เลขมาแร ง เลขดัง สลาก๕ภาค/siamnews