พื้นกระเบื้องสะอาดได้นาน แค่ทำตามนี้

1 เกลือช่วยจัด การคร าบมัน

เกลือที่เร าใช้ในการประกอบอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ช่วยในการจั ด ก ารกับคร าบมันต่างๆได้เป็นอย่ างดี

โดยวิธีการทำความสะอาดนั้นให้คนโรยเกลือผสมเข้ากับน้ำเปล่ า ผสมให้เข้ากันจนเกลือละล ายเข้ากันดี

จากนั้นให้นำผ้าถูพื้นมาแช่ทิ้งเอาไว้ บิดหม าดๆแล้วนำไปเ ช็ดตามบริเว ณพื้นของเร า

คร าบต่างๆที่ติดอยู่นั้นก็จะหลุดลอกออกไปอย่ างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องน้ำ

พื้นห้องครัวที่มักจะมีคร าบฝังแน่น ก็จะช่วยจั ด ก า รได้เป็นอย่ างดี

2 น้ำอุ่นถูพื้น ช่วยให้แห้งเร็ว

การถูพื้นในแต่ละครั้งของเร านั้น ปั ญหาห นึ่ งก็คือพื้นแห้งช้า เคล็ดลับง่ายๆในการถูพื้น

ให้คุณใช้น้ำอุ่นในการผสมเข้ากับน้ำย าถูพื้น จากนั้นให้ใช้ผ้ าถูพื้นบิดหมาดๆแล้วนำไปดูได้ตามปกติ

น้ำอุ่นจะช่วยให้พื้นของคุณนั้นแห้งเร็วมากยิ่ งขึ้น เพร าะจะมีการระเหยได้เร็วขึ้นกว่าใช้น้ำธรรมดา

3 นมจืดช่วยเรื่องรอย

รอยข่วนเล็กๆน้อยๆที่ลบออกได้ย าก หรือบ างครั้งก็ลบไม่ออก นมจืดสามารถช่วยคุณได้

ให้คุณหยดนมจืดลงไปในบริเ วณที่มีรอยข่วน ปล่อยทิ้งเอาไว้สัก 2-3 นาที จากนั้นให้หาผ้ าชุบน้ำมาเช็ดออก

แล้วถูพื้นได้ตามปกติ เท่านี้รอยข่วนเล็กๆน้อยๆก็จะจางหายไป

4 ใช้สบู่ช่วยได้

สบู่ที่คุณใช้ในทุกๆวันจะสามารถช่วยล้ างคร าบไ ข มั นต่างๆได้เป็นอย่ างดี พื้นบ้ านของคุณนั้นมักจะมีสิ่งส ก ป ร ก

รวมถึงในพื้นห้องน้ำที่เร าอาบ น้ำทุกวัน ก็มักจะมีคร าบน้ำมันติดอยู่ตามพื้น ให้นำสบู่ละล ายเข้ากับน้ำอุ่น

จากนั้นนำมาถูพื้น จะช่วยให้พื้นของคุณเง าวับ ไร้คร าบมันต่างๆ

5 น้ำย าปรับผ้านุ่มเพิ่มความหอม

ตัวช่วยเพิ่มความหอมให้กับพื้นบ้ าน คุณสามารถใช้น้ำย าปรับผ้ านุ่มที่เร าใช้เป็นประจำได้

ให้ผสมน้ำย าปรับผ้ านุ่มเข้ากับน้ำเปล่ า จากนั้นให้นำไปถูได้ตามปกติ นอกจากจะช่วยให้บ้ านของคุณมีก ลิ่นที่หอมแล้ว

ยังช่วยให้พื้นบ้ านของคุณสะอาดไร้ฝุ่น และคร าบต่างๆก็จะจางห ายไป สามารถอยู่ได้นานเป็นอาทิตย์