รีบซื้อเก็บ ตรวจสอบร าค าทองก่อนซื้อขาย

ร าค าทองคำวันนี้ (6 มิ.ย. 2565) ) สมาคมค้ าทองคำ ประกาศร าค าซื้อขายเป็นครั้งที่ 4 ของวัน

มีร าค าคงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่ านมา

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 30,650 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาค มค้ าทองคำ ที่เผยแ พร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 14.27 น.ที่ผ่ า นมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,050 บ าท

ขายออก 30,150 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 4 ประจำวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,516.52 บ า ท

ร าค าขายออกบ าทละ 30,650 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,853.50 ดอลล าร์ต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,050 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,516.52 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,100 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,200 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,562. บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,250 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,607.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,100 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,200 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,562. บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท