หมอกฤษณ์ เตือน 4 ร าศีต่อไปนี้ ระวังหนัก

“หมอกฤษณ์” เตือน 4 ร าศีนี้ ระวังไว้คนใกล้ตัวจะพารว ย

ใครๆ ก็อย ากมีเพื่อนดี และอย ากร วยด้วยกันทั้งนั้น

ล่ าสุด “หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม” ได้ทำนายด วงสำหรับ 4 ร าศีที่ต้องระวัง

โดย “หมอกฤษณ์” ว่า 4 ร าศีที่ต้องระวังคนใกล้ตัวพาร วย โดย 4 ร าศีที่ว่านี้คือ …..

คนที่เกิ ดในร าศีเมษ คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 14 พฤษภาค ม

คนที่เกิ ดในร าศีกรกฎ คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาค ม ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 15 สิงหาค ม

คนที่เกิ ดในร าศีตุลย์ คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 17 ตุล าค ม ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 15 พฤศจิกายน

และคนที่เกิ ดในร าศีมังกร คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 มกร าค ม ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 12 กุมภาพันธ์

ดังนั้น 4 ร าศีนี้เตรียมตัวรับทรั พย์กันเลย……..

ขอบคุณข้อมูล matichon…..