เลขเด็ด คำชะโนด

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลสล ากกินแบ่ง วันที่ 16 มิ.ย.65

บรรด าคอห วย นักเสี่ ยงโช คต่างเดินทางหาเลขในวันหยุดย าว

ล่ าสุดวันที่ 5 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวร ายงานมาจาก เกาะคำชะโนด

วังนาคินทร์ดินแดนพญาน าคร าช พ่ อปู่ศรีสุทโธและแ ม่ย่ าศรีปทุมมา

บ้ านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ต.บ้ านม่วง อ.บ้ านดุง จ.อุดรธานี

สำหรับวันนี้ตรงกับวันหยุดวันสุดท้ ายที่หยุดย าวมาส ามวันติดต่อกัน

โดยที่เกาะคำชะโนดนั้นยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทุกทิศ

เพื่อมากร าบไหว้ขอพร ขอล าภ ขอความเป็นสิริมงคล

.

สำหรับคนชอบตัวเลข แ ม้ยังเหลือเวล าหล ายวัน แต่ส่วนใหญ่ยังคงส่องเลขขันน้ำมนต์โต๊ะพิธีแก้บน

ซึ่งเป็นโต๊ะที่ดีในการทำธุกิจความงามประสบความสำเร็จ

ต ามสายต าแต่คนจะมองเห็นน้ำต าเทียนไม่เหมือนกัน บ างคนเห็นเป็นเลข 5, 0, 9 สุดแท้แต่จะมองเห็น

ขอบคุณข้อมูล mumkhao