ทรงแจกันทรงไหนที่ชอบที่สุด

ทรงแจกันทรงที่ชอบ บอกนิสัยเบื้องลึกคุณได้

การทำนาย ทำนายโดยโหร าศาสตร์ชื่อดัง ขึ้นอยู่วิจารญาณของแต่ละท่านนะคะ

ไปลองเลือกแจกันที่ชอบที่สุดมา 1 ใบ แล้วไปดูว่านิสัยลึกๆ แล้วเร าเป็นคนอย่ างไร

เลือก 1

จากภายนอก เธอเป็นคนโลกสวย แง่บว ก มองโลกในแง่ดี แต่ในจิตใจของเธอมีน้ำต าซ่อนอยู่

มันอ่อนแอและบอบบ างมาก ซึ่งเธอเองก็เฝ้ารอมากๆที่จะมีใครสักคนเข้ามาดูแลตัวเธอที่อ่อนแอแบบนั้น

เธอเป็นคนน่าเ ชื่อถือ ไว้ใจได้ เพราะฉะนั้นเพื่อนหรือใครก็เลยชอบที่จะมาเล่ าความลับ เล่าเรื่องร าวต่างๆให้เธอฟังตลอด

เธอเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่ก็ยังแอบกลัวปัญหาที่จะตามมา ก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยมากนัก

พย าย ามพึ่งพาตนเองแต่ก็เป็นทุกข์ที่ไม่ได้ช่วยคนอื่นเหมือนกัน

เลือก 2

เธอเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมาก และเป็นคนอ่อนไหวง่าย จะจริงใจแค่เฉพาะกับเพื่อนหรือคนที่เธอรู้สึกว่าน่าคบ

และเฉยชากับคนที่เธอไม่ชอบ อารมณ์แบบอย ากหนีไปให้ไกลจากคนพวกนี้เลยด้วยซ้ำเพร าะเธอคิดว่าการมีเพื่อนเยอะไม่ใช่เรื่องดี

มีเพื่อนน้อยแต่จริงใจ คบได้นี่ดีกว่า เธอเป็นคนให้ความสำคัญกับความรู้สึกมาก แต่กับคนที่เธอรัก

บ างครั้งก็อาจมีใช้อารมณ์แบบไม่มีเห ตุผลบ้ างเมื่อใดก็ตามที่เธอต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์คับขัน

เธอจะมีความกล้ าหาญ มีความรับผิดชอบ มีความพย าย ามในการหาสาเห ตุสำคัญ และลงมือแก้ปัญ หาได้อย่ างรวดเร็ว

เลือก 3

เธอเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูง และเป็นคนติดจะหัวโบร าณอยู่

ลึกๆในความคิดของเธอนั้นเต็มไปด้วยความทรงจำต่างๆมากมาย และไม่เคยละทิ้งได้

ฉะนั้นนี่เลยเป็นผลให้เธอเป็นคนไวต่อความรู้สึกเป็นคนที่หอบแต่ความรู้สึก

อย่ างเช่ นถ้าวันใดวันนึงมีคนพูดจาไม่เข้าหูเธอ หรือด่ าทอเธอ เธอจะเก็บไปคิดมาก

จนเกิ ดอาการนอยด์ไปหล ายวัน แต่พอถึงช่วงที่เกิ ดเห ตุการณ์ไม่โอเคมีสถานการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น

เธอจะเป็นคนที่แก้ปัญ หาได้ดีมาก มีสติเยอะสุด เป็นคนที่เสี ยหน้าไม่ได้เลย ศั กดิ์ศรีค้ำคอหนักมาก

จนบ างครั้งก็ทำให้คนอื่นได้รับ อั น ต ร า ย ส่งผลให้เกิ ดความมาคุ ไม่ชอบหน้ากับคนอื่นได้

เลือก 4

ภายนอกเธอเป็นคนเข้มแข็ง แต่ภายในกลว งโบ๋ อ่อนโยนจนพังทล ายได้ง่าย คุณมักจะกดขี่ตัวเอง

ไม่เคารพตัวเอง และทนไม่ได้เลยถ้าโดนใคนคนอื่นทรยศ หั ก หลัง หรือหลอกล วงเธอ

ดังนั้นสิ่งที่คุณอย ากจะมีตลอดคือเพื่อนที่จริงใจ เชื่อถือได้ และไม่มีวันทำ ร้ า ย

คุณทีหลังถ้ามีสถานการณ์คับขัน เธอจะเป็นคนลนล า น แก้ปัญห าไม่ถูกเพร าะตกใจ จนกล ายเป็น แ ย่ ไปซะหมด

ซึ่งเธอก็รู้นี่นาว่าการหาทางออกของปั ญหาแบบนี้น่ะ มันไม่มีวันแก้ได้หรอก รู้สึกกลุ้มใจนานกว่าเดิม

เผลอๆก็ทำให้เธอต้องเสี ยโอกาสบ างอย่ างไปด้วยนะ