ดว งดีกว่านี้ไม่มีแล้ว คนเกิ ดร าศีใดบ้ าง

ดีกว่านี้ไม่มีแล้ว! หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า เผย ด วงวันนี้ 5 ร าศี ดวงดี เดือนมิถุนายน

หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า เผย จัดอันดั บ 5 ร าศี ดว งดี ประจำเดือน มิถุนายน

ที่ภาพรวมถือว่าดีที่สุด โดยได้โพสต์ผ่ านทางแฟนเพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า

โดย หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า ได้เผยถึง…

จัดอันดั บ 5 ราศีด วงดี ประจำเดือน มิถุนายน

สำหรับภาพรวมพื้นด วงของทั้ง 5 ร าศีเหล่ านี้

เรียกได้ว่า ดว งดี ดว งปัง ที่สุดในเดือนนี้

ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิ ดในร าศีดังต่อไปนี้…

อันดั บที่ 1 คนที่เกิ ดในร าศีพฤษภ 15 พฤษภาค ม – 14 มิถุนายน

อันดั บที่ 2 คนที่เกิ ดในร าศีมีน 15 มีนาค ม – 12 เมษายน

อันดั บที่ 3 คนที่เกิ ดในร าศีสิงห์ 15 สิงหาค ม – 16 กันย ายน

อันดั บที่ 4 คนที่เกิ ดในร าศีเมษ 14 เมษายน – 14 พฤษค ม

อันดั บที่ 5 คนที่เกิ ดในร าศีมังกร 15 มกร าค ม – 12 กุมภาพันธ์

ขอบคุณข้อมูล brighttv