เผยกลหนุ่มโดนแก๊งคอล หลอก อีกร าย

วันที่ 5 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายสาธิต (ขอสงวนน ามสกุล)

อายุ 27 ปี ชาว ต.วังแขม อ.คลองขง จ.กำแพงเพชร หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้กลอุบ ายหลอกโอนเงิ น

ทั้งที่ผู้เสียห ายไม่ได้โอนเงิ นจากแอปฯ ธนาค ารหรือจากตู้เอทีเอ็ม แต่จู่ๆ เงิ นก็ห ายไปจากบัญชีเฉยๆ

นายสาธิต เปิ ดเผยว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแจ้งเรื่องพัสดุผิดกฎหมายและมีประวัติฟอกเ งิน 9 ล้ านบ าท

พร้อมทั้งขอตรวจสอบัญชี ก่อนให้เแอดไลน์พูดคุยและส่งลิงค์จากเว็บไซต์หนึ่งให้กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเ งิน

จากนั้นแก๊งคอลเซ็นต์เตอร์ก็ให้จดร ายละเอียดถึงวันเวล าที่ตนส่งพัสดุทั้งที่ไม่ได้ส่ง ซึ่งมีปล ายทางไปยัง จ.เชียงร าย

ภายในมีพาสปอร์ตชาวพม่า 12 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 9 ใบ สมุดบัญชี 9 เล่ม ก่อนที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์

จะโอนสายไปให้คนที่อ้างเป็นตำรวจพูดคุย

โดยมิจฉาชีพที่อ้างเป็นตำรวจได้ให้ตนแอดไลน์ ก็พบใช้ชื่อว่า สภ.แหลมฉบัง

ก่อนจะบอกให้ตนแคปฯหน้าจอจำนวนเงิ นจากแอปฯธนาค าร ซึ่งตนมี 6,112.97 บาท แล้วส่งให้ทางไลน์

และระหว่างคุยยังทำทีคุยวิทยุสื่อส ารกับตำรวจเพื่อให้ดูสมจริง โดยตนได้ปฏิเส ธไม่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเ งิน

ก่อนที่ตำรวจปลอมคนดังกล่ าวจะให้คุยกับ พ.ต.อ.จีราวัฒน์ ศักดื์ศรีวัฒนา อ้างว่าเป็น ผกก.สภ.แหลมฉบัง

หลังจากนั้นก็ให้ตนโอนเงิ นเข้าไปที่กรมบัญชีกล างของตำรวจ ขณะนั้ตนเริ่มเอะใจว่าจะเป็นมิจฉาชีพ

จึงไม่โอนเงิ นไป มิจฉาชีพจึงอ้างว่าถ้าไม่โอนเ งินจะมีวิธีตรวจสอบอีกอย่ างคือ ถ่ายบัตรประชาช นส่งให้ทางไลน์

แล้วกรอกข้อมูลในลิงค์เว็บที่อ้างว่าเป็นของกรมบัญชีกล าง ซึ่งตนใช้เวล าคุยทั้งหมดกว่า 2 ชั่วโมง

ก่อนจะวางสาย แต่เริ่มเอะใจจึงลองเช็ คที่แอปฯธนาค ารปร ากฎว่า เงิ นถูกโอนออกไป 6,100 บ าท เหลือติดบัญชีแค่ 12.97 บ าท

ตนจึงติดต่อกลับไปที่ไลน์มิจฉาชีพ สุดท้ ายได้คำตอบว่า ตนไม่ยอมโอน เลยจัดการโอนเงิ นเองเลย

จึงมั่นใจว่าถูกหลอก ก่อนไปแจ้งความที่ สภ.คลองขลุง ซึ่งสิ่งที่ทำหใตนเชื่อสนิทใจนั้น

เพร าะเรื่องที่ไม่ต้องโอนเงิ นก็ได้ และมีวิธีตรวจสอบอย่ างอื่นแทน นอกจากนี้หน้าเว็บไซต์และอะไรหล ายๆ

อย่ างยังดูสมจริง สุดท้ ายตนต้องเสียเงิ นทั้งที่ไม่ได้โอนออกไปเองด้วยซ้ำ ถือว่าวิธีนี้อันตร ายมาก ฝากเตือนประชาช นให้ระมัดระวัง