หมอช้าง จัดอันดั บ 5 ร าศี ดว งดีมากเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่

เปิ ดด วงเดือนมิถุนายน “หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า”

จัดอันดั บ 5 ร าศีด วงดีสุด ปังสุด เฮงสุด เช็ คเลย!

“หมอช้าง” ทศพร ศรีตุล า หมอดูชื่อดัง จัดอันดั บ 5 ร าศี

ดว งดีสุด ปังสุด เฮงสุดในเดือนมิถุนายน ดังนี้………..

5 ร าศีด วงดีสุด

คนที่เกิ ดในร าศีพฤษภ ( คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ถึงคนที่เ กิดวันที่ 14 มิ.ย.)

คนที่เกิ ดในร าศีมีน ( คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ถึงคนที่เ กิดวันที่ 13 เม.ย.)

คนที่เกิ ดในร าศีสิงห์ ( คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. ถึงคนที่เ กิดวันที่ 16 ก.ย.)

คนที่เกิ ดในร าศีเมษ ( คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. ถึงคนที่เ กิดวันที่ 14 พ.ค.)

คนที่เกิ ดในร าศีมังกร ( คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. ถึงคนที่เ กิดวันที่ 12 ก.พ.)

ขอบคุณข้อมูล thebangkokinsight