รวม 5 อาชีพเสริมที่สามารถทำเ งินได้ดี

ขายสินค้ าออนไลน์

มีผู้คนทำกันมาก และหล าย ๆ คนก็ได้เงิ นกันจนเป็นกอบเป็นกำ

แล้วยังมีบ างคนที่สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นเศรษฐีเ งินล้ านกันได้ ก็คือ อาชีพขายสินค้ าออนไลน์

การขายสินค้ าออนไลน์นั้นเป็นอาชีพเสริมที่ทำได้ไม่ย ากและใช้เวล าไม่นาน

เพียงแต่คุณมีเวล าที่จะให้กับการเข้าสู่โลกออนไลน์สักวันละ

ชั่วโมงสองชั่วโมง เปิ ดร้ านค้ าออนไลน์ ซึ่งมีเว็บไซต์สำเร็จรูปที่พร้อมให้แม่ค้ า

พ่อค้ าออนไลน์หน้าใหม่ไปตั้งร้ านค้ าได้อย่ างสะดวกง่ายดายอยู่หล ายเว็บไซต์

รีวิวสินค้ าของร้ านค้ าออนไลน์

หากใครที่ไม่อย ากยุ่งย ากจัดหาสินค้ าเพื่อขายออนไลน์

และมีฝีมือในการเขียนโน้มน้าวเชิญชวนได้ดี การรับรีวิวสินค้ าข

องร้ านค้ าออนไลน์ก็เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจเช่ นกัน เพร าะไม่ต้องลงทุนหหรือติดต่อลู กค้ า ส่งของรับของให้ยุ่งย าก

เล่นหุ้น หรือลงทุนในตล าดหลักทรั พย์

สำหรับใครที่มีเ งินเย็น เก็บเป็นก้อนอยู่แล้ว ในเว็บดังอย่ างพันทิป

ก็มีโต๊ะที่พูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนในตล าดหลักทรั พย์ อย่ างห้องสินธร

และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและติดต่อออนไลน์ได้ตลอดเวล า

กิจการหยอดเหรียญ

ออกมาจากโลกออนไลน์กันบ้ าง ใครที่พอมีทุนสักก้อนหนึ่ง ลองมองหาทำเลดี ๆ ที่

มีคนพลุกพล่ าน เช่ นบริเวณใต้หอพัก ใกล้แหล่งพักอาศัย มาเป็นเจ้าของกิจการหยอดเหรียญก็ไม่เลว

ปัจจุบันมีให้เลือกลงทุนทั้ง ตู้เติมเงิ นโทรศัพท์ เครื่องเติมน้ำดื่ม เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

สารพัดอย่ าง เพียงแค่ติดต่อหาสถานที่ทำเลดีและปลอดภั ยนำเครื่องไปวาง

พนักงานวิจัยและสัมภาษณ์

สำหรับผู้ที่พอมีเวล าว่างหลังเลิกงานหรือวันหยุด อาชีพเสริมที่ได้

เ งินเป็นกอบเป็นกำและมีงานมาอย่ างตลอดต่อเนื่องอีกอาชีพที่จะแนะนำก็คือ

อาชีพพนักงานวิจัยและสัมภาษณ์ โดยรับงานวิจัยเป็นแบบสอบถามเป็นชุดไปสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ต้องการ

บริษัทเหล่ านี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิจัยทิศทางทางการตล าดของสินค้ านั่นเอง

งานจะมีมาให้ทำเรื่อย ๆ และทำในเวล าว่างบ างคนทำเป็นอาชีพเสริมย ามว่างก็จริงแต่ได้ร ายได้กลับมาเดือนหนึ่ง ๆ

หล ายพันบ าทหรือเป็นหลักหมื่นก็มี