ปล าคร าฟ กับ 5 ควรรู้ก่อนจะนำมาเลี้ยง

ปล าคร าฟ กับ 5 เรื่องน่ารู้ก่อนเลี้ยงปล าคร าฟในบ้ าน

ปล าคร าฟ ปลาคาร์ฟ หรือปล าคาร์ป ปล าสวยงามยอดนิยมที่ไม่ได้แค่ช่วยเพิ่มความสวยงามมีชีวิตชีวาให้แก่บ้ าน

แต่ตามความเชื่ อยังเป็นเครื่องหมายของสิ่งมงคลด้ านโ ชคล าภอีกด้วย

คนนิยมเลี้ยงปล าคร าฟไว้เป็นสัตว์เลี้ยงอีกทั้งบริเว ณที่เลี้ยงปล าคร าฟก็ยังเป็นมุมโปรด

ในการพักผ่อนหย่อนใจของใครหล าย ๆ คน ดังนั้นการวางแผนก่อนที่จะเริ่มต้นเลี้ยงปล าครา ฟจึงเป็นสิ่งสำคัญ

มาดูกันว่าสำหรับมือให ม่ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงปล าคร าฟควรเตรียมตัวอย่ างไรบ้ าง

การเตรียมตัวก่อนเลี้ยงปล าคร าฟในบ้ าน

1. การเลือกซื้อปล าคร าฟ

2. พันธุ์ปล าคร าฟยอดนิยม

3. การเตรียมบ่อปล าคร าฟ

4. อาหารสำหรับปล าคร าฟ

5. ปล าคร าฟกับฮวงจุ้ย

ขอบคุณข้อมูล ddproperty