ตรวจสอบร าค าทองก่อนซื้อขาย

ร าค าทองวันนี้ (3 มิ.ย. 65) ขยับขึ้น 50 บ าท รูปพรรณบ าทละ 30,700 บ าท

ร าค าทองประจำวันนี้ (3 มิ.ย. 2565) ขยับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 30,700 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 15.54 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,100 บ าท

ขายออกบ าทละ 30,200 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 3 ประจำวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,562.00 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 30,700 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,865.50 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 3 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,100 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,200 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,562. บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,250 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,607.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท